هاستینگ دانلود (cPanel)

Plan DL A - 10GB

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 1 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL B - 20GB

فضای هاست = 20 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL C - 40GB

فضای هاست = 40 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 3 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL D - 60GB

فضای هاست = 60 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 4 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL E - 80GB

فضای هاست = 80 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 5 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL F - 100GB

فضای هاست = 100 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 6 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL G - 150GB

فضای هاست = 150 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 7 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan DL H - 200GB

فضای هاست = 200 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 8 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Powered by WHMCompleteSolution