هاستینگ ویژه ایران (cPanel)

Plan IR-A - 50MB

فضای هاست = 50 مگابایت
ترافیک ماهانه = 3 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-B - 100MB

فضای هاست = 100 مگابایت
ترافیک ماهانه = 5 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-C - 200MB

فضای هاست = 200 مگابایت
ترافیک ماهانه = 7 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = ندارد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-D - 500MB

فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = یک عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-E - 1GB

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = دو عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-F - 2GB

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 25 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = چهار عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-G - 3GB

فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 35 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = چهار عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-H - 4GB

فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 45 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = پنج عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Plan IR-I - 5GB

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 55 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = شش عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution