ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.net
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
.org
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
1,160,000 تومان
1 سال
.info
1,810,000 تومان
1 سال
1,810,000 تومان
1 سال
1,810,000 تومان
1 سال
.name
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
910,000 تومان
1 سال
.biz
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
1,400,000 تومان
1 سال
.co
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
2,350,000 تومان
1 سال
.at
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
.xyz
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
.online
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
2,300,000 تومان
1 سال
.site
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
.click
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
690,000 تومان
1 سال
.club
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
.photo
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.pro
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
1,890,000 تومان
1 سال
.ws
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
2,200,000 تومان
1 سال
.me
1,550,000 تومان
1 سال
1,550,000 تومان
1 سال
1,550,000 تومان
1 سال
.asia
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
1,030,000 تومان
1 سال
.mobi
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
.in
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.tv
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
.us
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
.fr
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.de
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
.eu
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
950,000 تومان
1 سال
.co.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.net.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.org.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.ac.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.gov.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.id.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.sch.ir
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.co.uk
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال
800,000 تومان
1 سال

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.

Powered by WHMCompleteSolution