ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net
449,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
449,000 تومان
1 سال
.org
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.info
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.name
447,000 تومان
1 سال
447,000 تومان
1 سال
447,000 تومان
1 سال
.biz
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
630,000 تومان
1 سال
.co
1,122,000 تومان
1 سال
1,122,000 تومان
1 سال
1,122,000 تومان
1 سال
.at
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
.xyz
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.online
1,209,000 تومان
1 سال
1,209,000 تومان
1 سال
1,209,000 تومان
1 سال
.click
510,000 تومان
1 سال
510,000 تومان
1 سال
510,000 تومان
1 سال
.club
738,000 تومان
1 سال
738,000 تومان
1 سال
738,000 تومان
1 سال
.photo
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.pro
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
.ws
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
990,000 تومان
1 سال
.me
863,000 تومان
1 سال
863,000 تومان
1 سال
863,000 تومان
1 سال
.asia
618,000 تومان
1 سال
618,000 تومان
1 سال
618,000 تومان
1 سال
.mobi
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
935,000 تومان
1 سال
.in
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.tv
1,142,000 تومان
1 سال
1,142,000 تومان
1 سال
1,142,000 تومان
1 سال
.us
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
.fr
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.de
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.ac.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.gov.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.id.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.sch.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co.uk
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال
569,000 تومان
1 سال

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.

Powered by WHMCompleteSolution