ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
475,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
.org
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.info
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.name
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
520,000 تومان
1 سال
.biz
925,000 تومان
1 سال
925,000 تومان
1 سال
925,000 تومان
1 سال
.co
1,325,000 تومان
1 سال
1,325,000 تومان
1 سال
1,325,000 تومان
1 سال
.at
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.xyz
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
665,000 تومان
1 سال
.online
1,445,000 تومان
1 سال
1,445,000 تومان
1 سال
1,445,000 تومان
1 سال
.click
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
.club
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.photo
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.pro
1,080,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
.ws
930,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
930,000 تومان
1 سال
.me
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
890,000 تومان
1 سال
.asia
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
595,000 تومان
1 سال
.mobi
1,080,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
1,080,000 تومان
1 سال
.in
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.tv
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.us
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.fr
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.de
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.ac.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.gov.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.id.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.sch.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co.uk
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال
440,000 تومان
1 سال

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.

Powered by WHMCompleteSolution