ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
259,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
327,000 تومان
1 سال
.org
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
401,000 تومان
1 سال
.info
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
453,000 تومان
1 سال
.name
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
430,000 تومان
1 سال
.biz
473,000 تومان
1 سال
473,000 تومان
1 سال
473,000 تومان
1 سال
.co
859,000 تومان
1 سال
859,000 تومان
1 سال
859,000 تومان
1 سال
.xyz
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
450,000 تومان
1 سال
.online
1,272,000 تومان
1 سال
1,272,000 تومان
1 سال
1,272,000 تومان
1 سال
.click
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.club
557,000 تومان
1 سال
557,000 تومان
1 سال
557,000 تومان
1 سال
.photo
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.pro
636,000 تومان
1 سال
636,000 تومان
1 سال
636,000 تومان
1 سال
.ws
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
920,000 تومان
1 سال
.asia
484,000 تومان
1 سال
484,000 تومان
1 سال
484,000 تومان
1 سال
.mobi
823,000 تومان
1 سال
823,000 تومان
1 سال
823,000 تومان
1 سال
.in
434,000 تومان
1 سال
434,000 تومان
1 سال
434,000 تومان
1 سال
.tv
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.us
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
.co.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.net.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.org.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.ac.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.gov.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.id.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.sch.ir
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.co.uk
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.

Powered by WHMCompleteSolution