ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

مرور بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
220,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.net
269,000 تومان
1 سال
269,000 تومان
1 سال
269,000 تومان
1 سال
.org
312,000 تومان
1 سال
312,000 تومان
1 سال
312,000 تومان
1 سال
.info
373,000 تومان
1 سال
373,000 تومان
1 سال
373,000 تومان
1 سال
.name
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
.biz
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.co
709,000 تومان
1 سال
709,000 تومان
1 سال
709,000 تومان
1 سال
.xyz
371,000 تومان
1 سال
371,000 تومان
1 سال
371,000 تومان
1 سال
.online
1,028,000 تومان
1 سال
1,028,000 تومان
1 سال
1,028,000 تومان
1 سال
.click
339,000 تومان
1 سال
339,000 تومان
1 سال
339,000 تومان
1 سال
.club
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
.photo
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.pro
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
456,000 تومان
1 سال
.ws
747,000 تومان
1 سال
747,000 تومان
1 سال
747,000 تومان
1 سال
.asia
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
398,000 تومان
1 سال
.mobi
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
518,000 تومان
1 سال
.in
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
357,000 تومان
1 سال
.tv
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
850,000 تومان
1 سال
.us
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
328,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.net.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.org.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.ac.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.gov.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.id.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.sch.ir
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
5,900 تومان
1 سال
.co.uk
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال

دسته بندی را از بالا انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند.

Powered by WHMCompleteSolution