یافتن محصولات و سرویس ها


Plan VIP-M A - 1GB
فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
9,000 تومان ماهانه
27,000 تومان سه ماهه
54,000 تومان شش ماهه

Plan VIP-M B - 3GB
فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
13,000 تومان ماهانه
39,000 تومان سه ماهه
78,000 تومان شش ماهه

Plan VIP-M C - 5GB
فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 250 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
16,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سه ماهه
96,000 تومان شش ماهه

Plan VIP-M D - 10GB
فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 500 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
20,000 تومان ماهانه
60,000 تومان سه ماهه
120,000 تومان شش ماهه

Plan VIP-M E - 15GB
فضای هاست = 15 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 750 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
23,000 تومان ماهانه
69,000 تومان سه ماهه
138,000 تومان شش ماهه

Powered by WHMCompleteSolution